nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Aanvragen financiele bijdrage

                                    
Aan de hand van het programma ‘Bereken uw recht’ op de website van de gemeente Huizen kan de cliënt zelf de mogelijkheden van de voorliggende voorzieningen onderzoeken.

 

Criteria

• De aanvraag betreft een cliënt in een acute noodsituatie, waar de voorliggende voorzieningen niet in voorzien.
• Het gaat om noodzakelijke kosten van bestaan, zoals aankoop/vervanging van huishoudelijke goederen en levensonderhoud. 
• Het betreft een eenmalige aanvraag.
• De omstandigheden, die aanleiding geven tot de aanvraag, veroorzaken veel stress.
• Voor de voortgang en het welslagen van de begeleiding van de cliënt is het noodzakelijk dat de financiële noodsituatie wordt opgelost.


Procedure
De aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door erkende hulpverlenende organisaties in Huizen.

• Aan de hand van het programma ‘Bereken uw recht’ op de site van de gemeente Huizen heeft de cliënt de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen voor zichzelf uitgezocht en het rapport uitgeprint.
• Zijn er geen mogelijkheden in de voorliggende voorzieningen dan kan de cliënt een beroep doen op het Fonds Bijzondere Noden.
• De hulpverlener vult samen met de cliënt het aanvraagformulier in en beschrijft de argumenten waarom de cliënt in aanmerking wenst te komen voor een financiële bijdrage vanuit het fonds bijzondere noden. Het aanvraagformulier wordt samen met het rapport ‘Bereken uw recht’ en een kopie van het legitimatiebewijs verstuurd naar Amaris CMW. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden is vooroverleg met het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris mogelijk.
• Indien nodig is binnen 24 uur hulp beschikbaar. Dit hangt af van de urgentie en de juistheid en volledigheid van de informatie van de hulpverlening.
• De aanvraag wordt door het CMW aan de hand van bovenstaande criteria beoordeeld. Hulpverlener en client ontvangen binnen een week na de aanvraag bericht. Bij een positieve beschikking wordt het bedrag overgemaakt op de rekening van de hulpverlenende organisatie.

Alle informatie valt onder de wet bescherming persoonsgegevens.

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009