nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Bestuur en beheer

Het bestuur van de Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH) wordt gevormd door personen uit de sfeer van de lokale overheid, kerkelijke instellingen, vakverenigingen, fondsen en maatschappelijke organisaties.                                        
Het fonds wordt beheerd door het Christelijk Maatschappelijk Werk (CMW) van Amaris Voor Anker.

 

Bestuur 

- Mw. J. Bakker-Klein, gemeente Huizen, voorzitter
- Dhr. T. Molenaar, namens de Hervormde gemeente Huizen

- Dhr. P. van Halderen, namens de RK parochie Huizen en Blaricum Bijvanck       

- Dhr. A. Arendsman, namens Protestantse Kerk Huizen

- Vacature

 

        Beheer 
 
        - Mw. J. Zwanenburg, directeur Amaris Voor Anker

        - Mw. A. van Leeuwen, maatschappelijk werker, Amaris CMW

 

 www.amaris.nl

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009